ALGEMENE INFORMATIE

Op deze pagina kunt u de algemene informatie, algemene voorwaarden en huisregels lezen betreft het evenement Dinnershow Luxurious. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de shows bij Zalencentrum de Traverse in Helmond als de zomer-shows bij Asperges op de Velden in Veldhoven


Allergieën en Dieetwensen

                      Op de dinnershow wordt een standaard menu uitgeserveerd wat betreft de amuse, het voorgerecht en het nagerecht, welke iedere bezoeker krijgt. Voor het hoofdgerecht is er een uitgebreid buffet! Wij verwachten een groot aantal bezoekers dus aanpassingen aan het menu tijdens de avond zelf is erg lastig en dus niet gegarandeerd. Wij willen uiteraard ons uiterste best doen om het voor iedere bezoeker naar de zin te maken, dus om ons zo goed mogelijk voor te bereiden vragen wij bezoekers met allergieën, dieetwensen, een zwangerschap, een ziekte of iets anders dit op voorhand door te geven zodat de keuken een alternatief kan voorbereiden.


Overige informatie

Op zaterdag (08-06-2024) gaat de zaal open om 19:00, de Dinnershow begint om 20:00 en is afgelopen om 00:00. Na 00:00 uur stopt het arrangement en is het bestellen van drank dus niet meer mogelijk.

Er is een garderobe aanwezig waar u gratis uw jassen en tassen kunt achterlaten. Deze garderobe is bewaakt maar zowel de organisatie van het evenement als de Traverse/Asperges op de Velden stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of schade. Het gebruik van de garderobe komt voor eigen risico.

Parkeren is mogelijk rondom de evenementenlocatie en, voor de shows in Helmond, in parkeergarage Boscotondo


Huisregels en Algemene voorwaarden


Bij aanwezigheid op het evenement en bij aanschaf van een ticket gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden:


1. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.

2. Voor onze evenementen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar, tenzij anders vermeld. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

3. Het is niet mogelijk een tafel te reserveren met enkel heren. Iedere groep dient een minimale verhouding te hebben van 7 (mannen) en 3 (vrouwen)

4. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang worden geweigerd.

5. Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige plek: buiten voor de entree. Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.

6. Dinnershow Luxurious voert een zerotolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs wordt aangetroffen bij een bezoeker zal deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

7. Het is mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten om bijvoorbeeld te roken. Eenmaal buiten dient u bij binnenkomst uw polsbandje te laten zien en heeft u de kans dat u opnieuw gefouilleerd wordt.

8. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.

9. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

10. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Tevens is de organisatie of locatie niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal aan de in onze gratis garderobe opgeborgen items. Het gebruik van deze gratis garderobe is geheel op eigen risico

11. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

12. Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.

13. De organisatie behoudt zich het recht u van het evenement te verwijderen als u onder invloed bent van alcohol, drugs of andere verdovende middelen en u mede daardoor andere bezoekers tot last bent.

14. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

15. Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.

16. Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.

17. Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto's die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.

18. Om toegang te krijgen tot Dinnershow Luxurious kan het noodzakelijk zijn dat een bezoeker zich binnen 40 uur voor aanvang van het evenement laat testen. Bij de entree van het evenement laat je dan je coronatoegangsbewijs in de CoronaCheck-app of geprint zien. Ga naar www.testenvoortoegang.nl om een afspraak in te plannen.
Meer informatie vind je op www.coronacheck.nl. Neem voor verdere vragen contact op met de CoronaCheck Helpdesk via 0800-1421 of helpdesk@coronacheck.nl.
Let op: alleen testresultaten die ingepland zijn via Testen voor Toegang worden geaccepteerd om toegang te krijgen tot het evenement.

19. Bij het niet aanwezig zijn of niet op komen dagen van artiesten of ander entertainment zoals op voorhand aangekondigd, waarbij de organisatie hier door onmacht niets aan kan doen, is de organisatie van Dinnershow Luxurious niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schadevergoedingen. De organisatie is verplicht zorg te dragen voor een alternatieve invulling.


20. Op het moment dat u verhinderd bent, niet kan of wil komen (om welke reden dan ook) bespreekt u dit met de mensen aan uw eigen tafel en zoekt u gezamenlijk naar vervangende personen voor de kaarten. Pas wanneer alle aan de tafel zittende bezoekers akkoord gaan, mogen de kaarten openbaar doorverkocht worden. De organisatie geeft geen geld terug, maar zal ten alle tijden proberen mee te zoeken naar mensen die de kaarten willen overnemen. Deze overdracht zal dan wel plaatsvinden tussen de beide partijen en daar staat de organisatie buiten.

20. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de organisatie.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit huishoudelijk reglement dan kunt u contact opnemen via info@xclusive-event.nl

 


Covid-19

Wanneer Dinnershow Luxurious omwille van corona maatregelen geen doorgang kan vinden zal het evenement verplaatst worden naar een vervangende datum waarbij de organisatie zich zal inzetten om dezelfde line-up te bieden mits dit qua planning van de desbetreffende artiesten mogelijk is.

Mochten er, ten tijde van het event, door de overheid ingestelde maatregelen gelden waarbij toegang tot evenementen enkel mogelijk is met een negatief testbewijs, herstelbewijs of vaccinatiebewijs , dan zal dit ook van toepassing zijn voor Dinnershow Luxurious en zult u als bezoeker aan bovenstaande voorwaarde moeten voldoen.

Bij reservering van een ticket gaat u ermee akkoord dat u instemt met bovenstaande corona regels.